VORES GARANTI

American Tourister-produkter testes grundigt for at sikre, at vores rejseprodukter lever op til meget høje standarder. Hvis der derfor opstår et problem med dette American Tourister-produkt (Produktet), og problemet skyldes materiale- og fabrikationsfejl, vil American Tourister efter eget skøn enten reparere eller erstatte Produktet i henhold til garantivilkårene og -betingelserne, der er angivet heri. Garantien heri gælder kun for den første køber eller gavemodtageren af Produktet. Garantiens varighed og betegnelsen for de varer, den gælder for, er angivet på garantibevisdokumentationen inde i Produktet, og/eller på listen med Produktegenskaber på vores hjemmeside.

Elektriske og elektroniske komponenter og tilslutninger, kabler, adaptere og batterier er ikke omfattet af garantien. De heri beskrevne garantier dækker kun produktionsfejl og dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller urimelig brug, forkert pleje, ulykker, slid, eksponering for ekstreme temperaturer, opløsningsmidler, syrer, vand, normal slid eller forkert håndtering (af luftfartsselskaber for eksempel); kosmetiske skader som ridser, buler, pletter, farveændringer eller andre ikke-funktionelle ændringer i produktets udseende er også udelukket. Hvis dit produkt er beskadiget under transit, skal du indgive et krav til transportselskabet på ankomststedet, hvis det er muligt, inden tolden passeres.

Vedligeholdelse og reparationer, der ikke er dækket af garantien, kan foretages af en hvilken som helst virksomhed, men American Tourister kræver, at du kun bruger et godkendt American Tourister-reparationscenter (Servicecenter) til reparationer, der er dækket af garantien. Forkert eller forkert udført vedligeholdelse eller reparation medfører, at garantien bortfalder. Klik her eller besøg https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation for at finde et Servicecenter. Du skal ikke sende Produktet direkte til American Tourister, da det kun vil forsinke reparationen. Denne garanti er global, og du kan få dit Produkt repareret i et hvilket som helst Servicecenter i verden. Du skal dog selv dække alle omkostninger ved transport af Produktet til et Servicecenter herunder, men ikke begrænset til, omkostningerne til emballering, forsendelse og gældende skatter og afgifter.

For at få foretaget garantireparation hos et Servicecenter skal du kunne fremvise det korrekt udfyldte garantibevis eller den originale kvittering. Servicecenteret afgør, om problemet er dækket af American Touristers garanti. Hvis garantien dækker, får du at vide, om Produktet vil blive repareret, eller om du vil få et nyt. Enhver sådan reparation eller udskiftning til nyt sker for American Touristers regning, herunder alle omkostninger i forbindelse med at returnere det reparerede eller nye produkt til dig. Hvis Produktet skal udskiftes, og Produktet ikke længere kan skaffes, erstatter American Tourister Produktet med et sammenligneligt American Tourister-produkt.

Der fralægges udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader og følgeskader. Udgifter til arbejdstid og skader, der skyldes arbejde, der er foretaget andre steder end et Servicecenter, er ikke dækket af denne garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskrives enhver stiltiende garanti. Garantien heri er begrænset til Produktets værdi. Fabrikationsspecifikationerne kan ændres uden varsel. Produktlåse er kun beregnet til at forhindre åbning ved uheld og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri af Produktet eller Produktets indhold, beskadigelse eller åbning foretaget af flyselskab, lufthavnspersonale eller myndigheder. Undersøg dit Produkt med det samme, når det har været håndteret af andre end dig selv.

Vores garanti er beregnet til at give dig specifikke lovpligtige rettigheder. Ud over de rettigheder, der er beskrevet heri, kan du også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller fra land til land mht. undtagelsen eller anvendelsen af stiltiende garantier, hændelige skader og følgeskader samt reparation og nyt produkt. Derfor gælder de begrænsninger eller undtagelser, der specifikt er angivet i denne garanti, muligvis ikke for dig. I EU har du ret til gratis afhjælpning fra sælgers side ved en mangel på varerne, og at disse beføjelser ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti.

Navn og adresse på garanten: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.